„Pavėlavusio Helovino“ šventė

Gabrielės ir Evos įniciatyva po rudens atostogų, lapkričio 8 dieną (naktį) mokykloje vyko „Pavėlavusio Helovino“ šventė. Visą savaitę mokykloje vyko paruošiamieji darbai : aktų salės puošoimas, scenarijaus rašymas  ir kt. Renginys prasidėjo žvakių deginimu ir veidų dažymu. Paskui vyko slėpynės, žaidimai, diskoteka,išrinkti vakaro „karalius“ ir „karalienė“,  buvo žiūrimas filmas. Mergaitės pašoko pačių paruoštą puikų šokį. Linksmybės vyko iki ryto, mokiniai skirstėsi po renginio patenkinti, smagiai praleidę naktį mokykloje, dar labiau pažįnę vieni kitus.

 Mokytojos H.Armanavičienė ir E. Žilinskaitė – Pukėnienė