Mokiniai

Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro 2019-2020 m.m. mokinių skaičius

Klasė Mokinių skaičius Mergaitės Berniukai
Ikimokyklinė grupė 4 2 2
Priešmokyklinė grupė 4 3 1
Iš viso: 8 5 3
1 klasė 4 4
2 klasė 1 1
3 klasė 3 3
4 klasė 3 3
Iš viso: 11 7 4
5 klasė 7 4 3
6 klasė 3 2 1
7 klasė 5 2 3
8 klasė 5 1 4
Iš viso: 20 9 11
10 klasė 5 4 1
Iš viso 5-10 kl.: 25 13 12
Iš viso 1-10 kl.: 36 12 16
Iš viso mokykloje: 44 25 19