Mokytojai

Eil. Nr. Mokytojo pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Mokomasis dalykas Pareigos Kategorija
1. Andrukonienė Rima aukštasis lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba 7/8, 10 kl. mokytojų atestacijos komisijos narė, prevencinės programos ,,Savu keliu“ koordinatorė metodininkė
2. Giedrienė Genė aukštasis rusų kalba ir literatūra, lietuvių kalba ir literatūra,

žmogaus sauga

rusų kalba 6, 7/8, 10 kl.

lietuvių kalba 5/6 kl.,  žmogaus sauga 5/6, 7/8, kl.

5/6 klasės vadovė, metodinės tarybos pirmininkė metodininkė
3. Žilinskaitė-Pukėnienė Edita aukštasis anglų kalba, rusų filologija anglų kalba 2, ¾, 5/6, 7/8,  10 kl. mokyklos tarybos pirmininkė, įsivertinimo grupės narė vyr. mokytoja
4. Armanavičienė Honorata aukštasis matematika

 

matematika  5/6, 7/8, 10 kl.

 

7/8 klasės vadovė, mokytojų atestacijos komisijos, mokinių profesinio informavimo darbo grupės narė metodininkė
5. Vitkovski Miroslav aukštasis informacinės technologijos informacinės technologijos 5/6, 7/8, 10 kl. mokytojas   metodininkas
6. Žindulienė Daiva aukštasis biologija ir žemės ūkio pagrindai gamta ir žmogus 5/6, biologija 7/8,  10 kl., chemija  8,10 kl., etika 5/6,7/8,10 kl. 10 klasės vadovė, mokinių savivaldos kuratorė, įsivertinimo grupės, vaiko gerovės komisijos ir metodinės tarybos  narė vyr. mokytoja
7. Jamantas Vaidotas aukštesnysis katalikų religijos pedagogika dorinis ugdymas (tikyba) 1/ 2, 3/4 kl. mokytojas, įsivertinimo grupės narys mokytojas
8. Kalinauskas Virgilijus aukštasis fizika fizika 7/8, 10 kl. mokytojas vyr. mokytojas
9. Jurkevičienė Lionė aukštasis istorijos, politologijos ir visuomenės  mokslai istorija 5/6, 7/8, 10 kl., pilietiškumo pagrindai 10 kl. įsivertinimo grupės narė metodininkė
10. Ilgevičienė Valerija aukštasis geografija geografija 6, 7/8, 10 kl. vaiko gerovės komisijos narė vyr. mokytoja
11. Stepanavičius Zenonas aukštasis vaizduojamoji dailė ir braižyba dailė 5/6, 7/8, 10 kl. mokytojas metodininkas
12. Ožalinskas Gediminas aukštesnysis    pučiamieji instrumentai muzika 5/6, 7/8, 10 kl. mokytojas vyr. mokytojas
13. Gadliauskas Romualdas aukštasis technikos disciplinos technologijos 5/6, 7/8, 10 kl. mokytojas vyr. mokytojas
14. Mastianica Artur aukštasis kūno kultūra kūno kultūra 5, 5/6, 7/8,  10 kl.  vaiko gerovės komisijos narys  mokytojas
15. Turauskienė Stanislava aukštesnysis ikimokyklinių įstaigų auklėtoja ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas ikimokyklinės, priešmokyklinės grupės mokytoja vyr. mokytoja
16. Kalabuckienė Dalia aukštasis pradinio mokymo pedagogika ir metodika pradinis ugdymas 1/2 kl. 1/2 klasės vadovė, vaiko gerovės komisijos,  mokyklos tarybos, metodinės tarybos, mokinių profesinio informavimo darbo grupės narė vyr. mokytoja
17. Verbaitienė Vida aukštasis pradinio mokymo pedagogika ir metodika pradinis ugdymas 1/2 kl. mokyklos tarybos narė, mokinių profesinio informavimo darbo grupės narė vyr. mokytoja
18. Zarembienė Nastė aukštasis biologija ir žemės ūkio pagrindai, pradinio ugdymo pedagogika pradinis ugdymas 3/4 kl.  3/4 klasės vadovė, mokytojų atestacijos komisijos narė, kultūros paso koordinatorė metodininkė
19. Kazlauskienė Loreta aukštasis Oligofrenopedagogika su logopedija logopedas vaiko gerovės komisijos narė vyr. logopedas
20. Girulskienė Janina aukštasis biologija ir žemės ūkio pagrindai direktorė   III vadyb.