Metodinė taryba

Mokyklos metodinė taryba

  1. Genė Giedrienė – metodinės tarybos pirmininkė
  2. Dalia Kalabuckienė– pradinių klasių metodinė grupė
  3. Daiva Žindulienė– dalykų (humanitarinių, tiksliųjų ir socialinių mokslų, klasių vadovų) metodinė grupė

 METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 m.m.