Šeimų šventė „Šeima. Gera kartu!”

„Man šeima yra tai, į kur gera sugrįžti. Ir nesvarbu, ar tai tik mama, ar tai tik tėtis, o gal tik seneliai, svarbu, kad ten jautiesi mylimas ir laukiamas.“

Tradicinė gegužės mėnesio šventė vėl pakvietė mamytes, tėvelius, seneles ir senelius sueiti į būrį ir pasidžiaugti neįkainojama vertybe – šeima. Mokiniai su klasių vadovais kruopščiai ruošėsi šiam penktadieniui: pripiešė daug spalvotų piešinių,  parašė gausybę prasmingų žodžių apie šeimą ir surengė savo darbų parodėlę.

Koncertinę programą papuošė Inturkės moterų vokalinio ansamblio (vadovė Rima Deruvienė) dainos, priešmokyklinukų eilės ir mielos dainelės, nuoširdi 1-2 klasių mokinių daina, puikus skaitovo  Z. Imbraso debiutas, begalinį žavesį sukėlė mokytojos Dalios vaikų šokių būrelių programėlė ir  Joniškio seniūnijos kolektyvo „Pagyvenęs jaunimėlis“ uždegantis pasirodymas.

Šilumos, meilės, džiaugsmo kupinas renginys suvienijo skirtingų kartų Joniškio seniūnijos gyventojus.

Europos dienos minėjimas Joniškyje

Gegužės 3 d. Joniškio bibliotekoje prasidėjo renginiai  skirti Europos savaitei paminėti. Bibliotekos durys tapo stendu, kur buvo rašomi linkėjimai „ Europai ir sau“.

Gegužės 9 dieną buvo  minima Europos diena. Šiais metais ši šventė tikrai ypatinga: minimas Romos sutarties, kuria buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija, 60 metų jubiliejus, Erasmus+ programos 30-metis bei Lietuvos narystės Šengeno erdvėje 10-metis. Ta proga bibliotekoje žaidėme orientacinį žaidimą „Pažinkime Europą, kurioje gyvename“. Žaidime dalyvavo mėlynųjų ir geltonųjų komandos. Kiekvienai komandai buvo paruošta po 10 klausimų, kurių atsakymus reikėjo rasti paslėptus knygų lentynose esančiose knygose. Mokiniai sužinojo daug įdomių faktų apie Europos sąjungą, pakartojo jau turimas žinias, įgijo naujų , turiningai ir linksmai praleido laiką. Po žaidimo pasodinome simbolinį Europos gėlių darželį, kuris simbolizuos  taiką ir vienybę Europoje, išgėrėme arbatos ir suvalgėme saldainių.

Už bendradarbiavimą ir pagalbą dėkoju mokyklos DC administracijai ir geografijos mokytojai V.Ilgevičienei.

Bibliotekininkė Virginija Kalinauskienė

Easter project „Send a card“

The best way for the child to understand the joy of Easter is to make an original postcard, sign it and send to some foreign country waiting to receive something in return. Let’s exchange Easter postcards with some personal information on them.

I.C. „Polizzano“, Gangi, Italy

Teacher: Maria Santa Farinella

eTwinning projektas su Sicilijos saloje esančios mokyklos I.C. „Polizzano“ 3 klasės mokiniais baigėsi. Apsikeitėme velykiniais atvirukais, kuriuose rašėme apie save ir labai džiaugėmės, kad 2-4 klasių mokiniai supranta angliškai ir moka jaunesniems draugams išversti sveikinimus. Projekte dalyvavo 23 priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniai. Ačiū pradinių klasių ir priešmokyklinės grupės mokytojoms už pagalbą.

Mokytoja Edita. Žilinskaitė-Pukėnienė

Knygos „Motociklais aplink pasaulį“ pristatymas Joniškyje

Joniškio bibliotekoje vyko susitikimas su motociklų entuziastais, žygio per Ameriką (nuo Aliaskos iki Ugnies žemės) sumanytojais Jolanta ir Viliumi Navickais. Su joniškiečiais jie pasidalijo kelionės įspūdžiais, papasakojo, kur verta keliauti, o kur – nelabai. Atskleidė ne vieną įdomų nuotykį, kurių patyrė. Taip pat pristatė naujausią savo knygą „Motociklais aplink pasaulį: per Amerikos žemynus“.

Kažkada buvome sugalvoję, kad reikia apvažiuoti aplink pasaulį, ir tai darome“, – pasakojimą pradėjo V. Navickas. Jis sakė, kad kartu su kelionės draugais per ilgą žygį nuo Šiaurės iki Pietų Amerikos motociklu įveikė 28 tūkst. kilometrų. Kelionė truko beveik keturis mėnesius.

Keliautojai iš Vilniaus išvyko rugpjūčio mėnesį, o grįžo – gruodį. Kelionės data pasirinkta neatsitiktinai. Iš Aliaskos reikėjo pradėti važiuoti šiltuoju metų laiku, kad atvykus į Pietų pusrutulį ir vėl būtų vasara.

Vykusiame susitikime V.Navickas atskleidė ir daugiau kelionės įspūdžių, papasakojo neįtikėtinų istorijų. Apie visa tai galima paskaityti ir jų knygoje „Motociklais aplink pasaulį: per Amerikos žemynus“.

Joniškiečiai padėkojo svečiams už turiningai ir įdomiai praleistą laiką, už padovanotas knygas, už suteiktas  žinias Susitikimas skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti.

Virginija Kalinauskienė

Nacionalinė bibliotekų savaitė Joniškyje

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2017 metų balandžio 24-30 dienomis paskelbė 17-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, kurios tema – „Tu esi biblioteka“…

Savaitės metu Joniškio biblioteka kvietė savo lankytojus dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse „Nuspalvink skirtuką savo skaitomai knygai“. Į skaityklą, kurioje veikė kūrybos dirbtuvės, noriai rinkosi mokiniai  turiningai praleisti laiko, lavinti savo kūrybiškumą, meninį skonį. Bibliotekoje veikia skirtukų paroda.Už nuoširdų bendradarbiavimą dėkoju dailės mokytojui Z.Steponavičiui.

Bibliotekininkė Virginija

Edukacinė išvyka į Vilnių

Balandžio 28 d. 7, 8, 9 klasių mokiniai lankėsi Lietuvos kulinarijos paveldo muziejuje. Gidė supažindino su įvairių amžių kulinarijos paveldo ypatumais, apžiūrėjome įdomiausius ekspozicijos eksponatus. Po to pramogavome „Sky parke“ ir „Akropolyje“.

Genė Giedrienė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (doc; pdf), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

Pagal 2016-2017 m.m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkaraštį  antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje atlieka vienodas užduotis:

2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;

4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;

6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;

8 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo.

Koks tikslas? Įvertinti Lietuvos mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti individualią mokymosi pagalbą, jei to reikia. Nacionaliniu lygmeniu – turėti apibendrintą informaciją apie pasiekimus ir ja remiantis koreguoti ugdymo programas, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Mokyklos gali palyginti savo darbo rezultatus su kitų panašių šalies mokyklų rezultatais.

Kas nusprendžia, ar mokinys dalyvaus NMPP? Pirmenybė priimti sprendimą dalyvauti NMPP priklauso mokyklos steigėjui. Steigėjas gali sprendimo teisę perleisti mokyklos vadovybei. Jeigu mokykla ar mokyklos steigėjas priima sprendimą dalyvauti NMPP, mokiniai turi dalyvauti.

Savivaldybės ir mokyklos, siekdamos plačiau įsivertinti ugdymo kokybę, gali nuspręsti šalia NMPP testų pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis gautais duomenimis mokyklai (savivaldybei), yra apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos klimatas, patyčių situacija mokyklose, mokinio savijauta mokykloje, mokinio mokėjimas mokytis, mokyklos sukuriama pridėtinė vertė ir pan. Tai leidžia visapusiškiau įsivertinti mokyklai, atkreipiama daugiau dėmesio ne tik į akademinius mokinių rezultatus, bet ir į mokinių savijautą, emocinį mokyklos klimatą, labiau įsivertinamas mokyklos indėlis į mokinių pasiekimus, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą. Mokyklos turi informuoti tėvus apie tokį išplėstinį tyrimą ir gauti tėvų sutikimą, kad jų vaikas pildytų klausimyną. Tėvai gali atsisakyti leisti savo vaikui pildyti mokinio klausimyną, bet tokiu atveju mokyklai (savivaldybei) rengiamoje ataskaitoje būtų sunkiau tiksliai ir objektyviai įvertinti tokius svarbius mokyklos darbo rodiklius kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijautos mokykloje rodiklis ir patyčių situacijos mokykloje rodiklis.

Kas vertina mokinių darbus? Vertina mokyklos arba tos pačios savivaldybės mokytojai.

Ar rašomas pažymys? Kadangi tai yra informacija mokiniui, jo tėvams ir mokytojui, o ne išvada apie mokinio įgytą išsilavinimą, pažymys gali būti nerašomas. Tai sprendžia pati mokykla. Jei pažymys rašomas – jo reikšmė tokia pati, kaip eilinio kontrolinio darbo.

Patikrinimo rezultatai neturi jokios įtakos mokiniui pereinant į kitą klasę ar mokyklą.

Kaip mokinys ir jo tėvai informuojami apie rezultatus? Parengiama detali ataskaita apie kiekvieno mokinio pasiekimus – ją mato tik pats mokinys, jo tėvai ir už mokinio ugdymą atsakingi mokyklos darbuotojai. Ataskaita mokiniui ir jo tėvams įteikiama iki mokslo metų pabaigos. Ataskaitos duomenys parodo, kokios kiekvieno dalyko sritys mokiniui sekasi gerai, o kur reikia pasistengti, taip pat mokinio pasiekimų lygį visos Lietuvos mokinių mastu.

Kaip naudojami pasiekimų patikrinimo rezultatai? Mokytojai ir mokyklos vadovybė, matydami vertinimo rezultatus, gali nuspręsti, ką ir kaip, ugdant konkretų vaiką, reikia pakeisti, kokias užduotis skirti, kokios individualios pagalbos jam reikia. Mokinio tėvai, remdamiesi ataskaita, gali kreiptis į mokyklos vadovybę arba mokytojus ir prašyti, kad mokiniui būtų suteikta atitinkama mokymosi pagalba.

Pagal apibendrintus pasiekimų rezultatus mokyklos steigėjas gali spręsti, kokios papildomos pagalbos reikia mokyklai.

Ar reikia ruoštis? Nacionaliniam pasiekimų patikrinimui specialiai ruoštis tikrai nereikia, tai ne egzaminas. (NEC informacija)

Kūrybinės dirbtuvės Joniškio bibliotekoje

Belaukiant Velykų Joniškio bibliotekoje įsikūrė kūrybinės dirbtuvės. Į jas noriai rinkosi miestelio bendruomenė.  Velykos vadinamos pačia gražiausia pavasario švente. Šios šventės simbolis – margutis. Jis siejamas su prisikėlimu, nauju gyvenimu. Tad ir mes joniškiečiai nusprendėme pasimokyti , kaip gražiai ir sveikai  natūraliu būdu marginti margučius. Mokėmės marginti kiaušinius vašku ir dekupažo technika su kiaušinio baltymu ir jokių sintetinių dažų nenaudojome.

Siuvome tulpes ir paukštelius Velykų medeliui pasipuošti.  Po darbelių išgėrėme arbatos, pakalbėjome apie artėjančių švenčių papročius ir tradicijas. Linkime visiems gražių artėjančių švenčių.

Bibliotekininkė Virginija Kalinauskienė

Savaitė „Be patyčių“

Kaip ir kiekvienais metais Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai dalyvavo „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2017“. Visą savaitę vyko įvairūs renginiai skirti patyčių prevencijai.

Joniškio mokykloje- daugiafunkciame centre lankėsi Utenos aps. VPK Molėtų r. RK bendruomenės pareigūnai N. Purlienė ir A. Čiža. Susitikimo metu svečiai bendravo su atskiromis mokinių amžiaus grupėmis.

„Ar žinai, kas yra patyčios?“ „Ar esi kada nors turėjęs pravardę? Ar pažįsti vaiką, kurio bijo kiti mokiniai?“ Tokiais  klausimais pokalbį apie patyčias pradėjo svečiai. Bendravimo metu pareigūnai su mokiniais diskutavo – kas yra patyčios, kokios yra jų rūšys, kuo patyčios skiriasi nuo konflikto, kur galima susidurti su patyčiomis, kodėl tyčiojamasi, kas tampa patyčių taikiniais ir kodėl, kaip jaučiasi tie, kurie patiria patyčias, vaikų vaidmenys patyčių situacijose, kodėl sunku kalbėti apie patyčias, kaip elgtis kai patiri patyčias, kaip padėti draugui patiriančiam patyčias ir kas gali padėti. Taip pat peržiūrėjo keletą vaizdo filmų „Nesityčiok iš draugų“, „Internetinės patyčios“.

Pradinių klasių mokiniai gavo po saldų prizą už komplimentą draugui.

Svečiai pakvietė vyresnių klasių mokinius atvykti į Molėtų policijos komisariatą, kur galės susipažinti su policijos darbo specifika. Taip pat priminė saugaus eismo taisykles, nes atšilus orams, dauguma mokinių pradės važinėti dviračiais keliuose, kokios baudos gresia už tam tikrus elgesio, drausmės pažeidimus.

Mokiniai noriai bendravo su pareigūnais, reiškė savo nuomonę, jiems buvo atsakyta į visus rūpimus klausimus.

Priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniai rinkosi į aktų salę, kur susėdo, sudarydami draugystę ratą. Vaikai pasveikino vieni kitus, paspausdami rankas. Tada buvo išdalinti  popieriniai obuoliukai. Mokiniai užrašė po keletą blogybių, kurių norėtų atsisakyti. Obuoliukus sumetė į stiklainį „Obuolių kompotas“ ir jį uždarė. Kitais metais galės pasižiūrėti, ar tikrai įvykdė duotą pažadą. Po to mokiniai prie vaisinės arbatos puodelio suvalgė po gabalėlį draugystės pyrago.

3- 6kl. mokiniai paruošė projektinius darbus „Mes – prieš patyčias“.