Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. B1-230 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas ir Kijėlių specialųjį ugdymo centrą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenų prašymai mokytis priimami mokyklos raštinėje.

Prašymą už asmenį iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14 metų asmuo prašymą gali pateikti pats.

Sutartis dėl asmens mokymo(si) mokykloje pagal atitinkamą ugdymo programą sudaroma su mokinio iki 14 metų amžiaus tėvais ir su pačiu asmeniu virš 14 metų turint tėvo (globėjo) sutikimą.

 

Reikalingų dokumentų sąrašas, dėl mokinio priėmimo į mokyklą:

  • Tėvų ar globėjų prašymas;
  • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ar mokymosi pasiekimus liudijantis dokumentas;
  • Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma.

 

Prašymas priimti į mokyklą-daugiafunkcį centrą ico_word

Prašymas priimti į ikimokyklinę grupę ico_word

Prašymas priimti į priešmokyklinę grupę ico_word

Prašymas priimti į pirmą klasę ico_word

Prašymas lankyti etikos-tikybos pamokas ico_word

Dėl mokinių priėmimo  ico_word