Atostogos

         

Ugdymo proceso organizavimo trukmė 2019-2020 mokslo metais:

 

 

Klasės Ikimokyklinė, priešmokyklinė grupė 1-4 klasės 5-8,  10 klasės
Ugdymo proceso pradžia 2019 m. rugsėjo 02 d.
Ugdymo proceso pabaiga 2020 m. birželio 09 d. 2020 m. birželio 23 d.
Pusmečių trukmė I-asis 2019-09 02 – 2020-02-01

II-asis 2020-02-01 –2020- 06-09

I-asis 2019-09-02–2020—02-01

II-asis 2020-02-01–2020- 06-23

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d.- spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17- 21 d.
Pavasari( Velykų )

atostogos

2020 m. balandžio 14 d. –balandžio 17 d.
Vasaros atostogos 2020 m. birželio 10 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d. 2020 m. birželio 25 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.
Ugdymo proceso trukmė

savaitėmis

175 ugdymo dienos (35 sav.) 185 ugdymo dienos (37 sav. )
Š v e n t i n ė s

dienos (nesutampančios su savaitgaliais)

2019 m. lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų diena)

2019 m. gruodžio 24, 25, 26 d. (Kūčių diena, Šventų Kalėdų dienos)

2020 m. sausio 1 d. (Naujųjų metų diena)

2020 m. kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena)

2020 m. balandžio 13 d. (krikščionių Velykų diena)

2020 m. gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena)

2020 m. birželio 24 d. (Rasos ir Joninių diena)