Nuorodos

Švietimas

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Švietimo valdymo informacinė sistema http://www.svis.smm.lt/
Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema http://www.aikos.smm.lt
Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt
Lietuvos mokslo taryba http://www.lmt.lt
Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt/
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas http://www.vmsfondas.lt/
Lietuvos studentų sąjunga http://www.lss.lt/
Studijų užsienyje informacijos centras http://eac.osf.lt/
Lietuvos moksleivių sąjunga http://www.moksleiviai.lt
Švietimo portalas http://www.tinklas.lt

Valstybinės aukštosios mokyklos

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas http://www.lsmuni.lt
Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt
Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija http://www.lka.lt
Lietuvos sporto universitetas http://www.lkka.lt
Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://www.lmta.lt
Lietuvos veterinarijos akademija http://www.lva.lt
Aleksandro Stulginskio universitetas http://www.asu.lt
Šiaulių universitetas http://www.su.lt
Vilniaus dailės akademija http://www.vda.lt
Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas http://www.vgtu.lt
Lietuvos edukologijos universitetas http://www.leu.lt
Vilniaus universitetas http://www.vu.lt
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.eu