Kategorijos archyvas: Skelbimai

Stabdomas ugdymo procesas

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas ir vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu,  stabdomas ugdymo procesas Joniškio mokykloje-daugiafunkciame centre nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

ŠMSM ministras Monkevičius pakeitė 2019-2020 BUP 7.1.3 papunktį ir jį išdėstė taip:
„7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario atostogos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.“

Tėvai užtikrina, kad mokiniai vengtų nebūtinų socialinių kontaktų ir be ypatingo reikalo neišeitų iš namų. 

 

Įsakymas dėl priemonių koronaviruso plitimui stabdyti 2020-03-12 

Priminimas apie profilaktinį sveikatos patikrinimą

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. mokiniai ugdymo įstaigai kurioje jie mokosi, turi pateikti informaciją apie savo profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus. Didžiausia klaida, kurią daro tėvai, globėjai dėl vaikų sveikatos patikrinimo yra ta, kad tai paliekama paskutinėms dienoms prieš rugsėjį. Tad nieko nelaukiant kviečiu ir raginu kuo skubiau registruotis pas šeimos gydytoją ir per vasarą profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Patį profilaktinį sveikatos patikrinimą reglamentuoja Sveikatos ministro patvirtinta tvarka, o Lietuvos higienos norma HN21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustato terminą (iki rugsėjo 15 d.) iki kurio informacija apie sveikatą turi būti pateikta mokyklai. To reikalaujama kasmet ir moksleiviams tai ne naujiena.

Profilaktinio patikrinimo metu pamatuojamas ūgis, svoris, patikrinama rega, laikysena, išmatuojamas kraujospūdis. Jei vaikas turi kokių nors nusiskundimų jis siunčiamas pas gydytojus specialistus. Taip pat atliekami kraujo ir šlapimo tyrimai, tačiau jei jie buvo atlikti mažiau nei prieš metus ir nenustatyta pakitimų, tyrimų nereiktų kartoti. Reikėtų atkreipti dėmesį, kokią fizinio pajėgumo grupę mokinys galės lankyti, turi būti nurodytos rekomendacijos, jei vaikas turi sveikatos sutrikimų dėl fizinio krūvio, mitybos, regos, vengtinų alergenų ir panašiai. Reikia žinoti, kad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas (dantų gydytojas). Tad rekomenduotina atvykti pas savo šeimos gydytoją jau pasitikrinus dantų būklę. Sveikatos patikra galioja vienerius kalendorinius metus.

Tad rekomenduoju jau dabar registruotis pas savo šeimos gydytoją bei pasitikrinus sveikatą ramiai atostogauti.

Visiems linkiu sveikos ir saugios vasaros, įsimintinų įspūdžių ir puikaus poilsio.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Burneikienė

Dideli šalčiai gali pakoreguoti mokymo įstaigų darbą

Artimiausiomis dienomis sinoptikams prognozuojant šalčius, atkreipiame moksleivių tėvų dėmesį, kad jei oro temperatūra nukrenta iki 20 laipsnių šalčio ar žemiau, į mokyklą gali nevykti pradinukai ir 5 klasių mokiniai. Jei spusteli 25 laipsnių speigas, į mokyklą gali nevykti ir kitų klasių mokiniai, primena Švietimo ir mokslo ministerija.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos dirba esant bet kokiai temperatūrai. Darželius lankančius vaikus į įstaigą atveda tėvai, todėl esant šalčiams, jie turi pasirūpinti saugiu vaikų atvykimu.

Mokyklos dirba ir priima vaikus esant bet kokiai temperatūrai, todėl jei pavojus vaikų sveikatai negresia – mokiniai gyvena netoli mokyklos arba juos į mokyklą atveža tėvai –  jie turėtų dalyvauti pamokose. Pėsčiomis ar viešuoju transportu į mokyklą per šalčius rekomenduojama nevykti.

Dėl šalčių praleistos mokymosi dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, vadinasi, už šias dienas nereikia atidirbti vėliau. Taip pat iš mokinių nereikalaujama pateisinimo už pamokas, praleistas dėl šalčių.

Per tokias šaltas dienas, kai mokiniai lieka namie, mokytojai turi konsultuoti mokinius, panaudodami elektronines informavimo priemones. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir elektoriniame dienyne.

Jei į mokyklą atvyksta vienas ar keli mokiniai iš klasės, mokykla atvykusiems turi užtikrinti ugdymo procesą.

Atkreipiame dėmesį, kad vykstant į mokyklą, būtina atkreipti dėmesį ne tik į faktinę, bet ir jutiminę oro temperatūrą konkrečioje vietovėje, įvertinti vėjo žvarbumą.

Sprendimus dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo priima steigėjas (savivaldybė ar kt.).Ikimokyklinio amžiaus vaikai į lauką auklėtojų gali būti išvedami, kai oro temperatūra yra iki 12 laipsnių šalčio ir vėjo greitis silpnas (iki 2 m/sek.), arba kai oro temperatūra – 8 laipsniai šalčio, o vėjo greitis vidutinis (nuo 2 iki 6 m/sek.).

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt