Autoriaus archyvas: mirekas

JONIŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORĖS J. GIRULSKIENĖS PAVADAVIMO KASMETINIŲ ATOSTOGŲ METU GRAFIKAS

 Pavaduojančio asmens vardas, pavardė, telefonas

Pareigos

Pavadavimo laikotarpis

Augutis Armanavičius, tel. 868229809

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

06 26 – 07 16

Edita
Žilinskaitė-Pukėnienė, tel.      865077672

Mokytoja,
projektų vadovė

07 17 – 08 02

Valerija Ilgevičienė, tel.         861770871

Raštinės vedėja

 

08 03 – 08 22

BAIGĖSI 2016-2017 MOKSLO METAI

Birželio 2 d. paskutinė šių mokslo metų diena prabėgo tradiciškai: naudingai ir iškilmingai. Pirmoji pamoka buvo skirta artėjančios birželio 14 osios Gedulo ir vilties dienos paminėjimui. Istorijos mokytoja L. Jurkevičienė po trumpos paskaitos apie trėmimus ir  tragediją daugeliui lietuvių šeimų pakvietė mokinius padaryti simbolinius namukus iš kurių buvo išvežti ir nugabenti į nežinią žmonės.

Nuo 9.00 iki 12.00 vyko sporto varžybos, kurias surengė kūno kultūros mokytojas A. Mastianica. Nei futbolui nei kvadratui abejingų neliko.

Puikiai praleidę laiką susirinkome į mokyklos foje atsisveikinti iki kitų metų. Mokyklos direktorė J. Girulskienė palinkėjo visiems smagios ir saugios vasaros.

Civilinės saugos pratybos

Joniškio mokykloje-daugiafunkciame centre 2017-05-30 d. vyko civilinės saugos pratybos.

Pratybų tema: „Mokyklos administracijos darbuotojų, mokinių ir civilinės saugos valdymo grupės  veiksmai kilus gaisrui mokyklos patalpose“.

Mokyklos  antrojo aukšto patalpose pastebėjus sklindančius dūmus bei gaisro liepsnas buvo paskelbta evakuacija iš mokyklos patalpų, evakuotis į nustatytą laikino evakavimo vietą – sporto aikštelę prie mokyklos,

Pasibaigus evakuacijai , mokiniai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai keliavo prie Arino ežero pakrantės, kur Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai instruktavo kaip reikia elgtis vandenyje ir demonstravo kaip suteikti pagalbą skęstančiajam. Mokinius labai sudomino narų apranga.

Pratybas vertino Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vedėjas Virgilijus Smailys, vyr. specialistė Asta Černiauskienė, Molėtų r. savivaldybės vyriausiasis specialistas civilinei ir darbo saugai Danius Židonis.